Hoppa till innehåll

#221 Vi fick sms och telefonsamtal om att hon ”vägrade gå in i klassrummet, hon svara inte, hon är kaxig” Mitt barn klarade det inte. Drog upp huvan över huvudet och gick in i sig själv – det stället där hon är trygg.  

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har haft det kämpigt sedan hem började på mellanstadiet. Det började med låsningar och hög frånvaro. Vi fick Mail och telefonsamtal ang hög frånvaro men aldrig ang vilken hjälp vårt barn kunde få. Det handlade hela tiden om skolplikt och om vilket ansvar jag förälder hade, aldrig om vilket ansvar skolan hade för mitt barn. När mitt barn började högstadiet så kraschade allt . 

Anledningen till att mitt barn klarar mellanstadiet var tack vare en resurspedagog som heter Alexander Henriksson. Vår dotter gick ut med fina betyg vilket påtalades. Men i sjuan märkte vi att det går inte.3 veckor in k terminen gick vår dotter inte in k klassrummet. Vi fick sms och telefonsamtal om att hon ”vägrade” gå in i klassrummet, ”hon svara inte, hon är ”kaxig” mm.   Mitt barn klarade det inte. Drog upp huvan över huvudet och gick in i sig själv det stället där hon va trygg.  

Jag som mamma jobbar heltid men jag jobbar också heltid med mitt barn varje dag. Svara på 100 sms per dag. Är jour när hon inte klarar att gå in i klass.   Efter många möten där rektor inte hade koll på mitt barn, med hot om socanmälningar mm så tog det stopp för mig. Jag kontaktade utbildningschefen och förklarade vart jag stor vad vi har rätt till och att jag kommer anmäla uppåt om mitt barn inte får den utbildning hon har rätt till.  

Just nu funkar det ok. Jo. Har en anpassad timplan, har undervisning i särskild undervisningsgrupp och vi är mitt uppe i en NPF utredning. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver en skola som individanpassad. Det är ett hon att svenska skola än är för alla.   Det är den inte.   Bara betygssystemet sållar ut alla med NPF diagnoser. Jag blir rädd! 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Titta på varje individ.   Ha en likvärdig skola för alla.   Nu kan man tillhöra samma utbildningsområdet och skolorna är som natt och dag. Det är ett skämt’