Hoppa till innehåll

#225 soc sa att felet ligger på skolan och det måste göras anpassningar, men det höll bara ett kort tag.

Hur har ditt barn det i skolan?

Har två barn med autism/Aspbergers, den ena sonen som nu är 23 år slutade gå i skolan i årskurs 7 efter mycket stor frånvaro och socialutredning och skolan gjorde inga anpassningar alls för honom .

Min yngsta son som nu är 17 år går i 9:an nu då han har gått om ett år då han även har språkstörning , samma där stor frånvaro och soc utredning men även där sa soc att felet ligger på skolan och det måste göras anpassningar men det höll bara ett kort tag av skolan och det va tyvärr ganska liten hjälp från skolan men när han började i 9:an vädjade jag om hjälp så han skulle åtminstone skulle klara 9:an och gå ut grundskolan och det fick jag men den hjälpen skulle ha kommit många år tidigare så skulle hans betyg se mycket bättre ut , som det ser ut nu så kommer han inte in på gymnasiet pga för lite poäng .

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Att sönerna skulle ha fått tillgång till en pedagog/resurs på lektionerna och att dom fått anpassningar tex anpassat schema med kortare dagar och utan gymnastik . Att även få sitta ostörda för att jobba i mindre grupp men att även få gå undan gruppen för att jobba själv när det känns för jobbigt med intryck mm . 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Att inom läraryrket så måste det finnas mer utbildning om autismspektrat och skolor måste ha autism anpassningar för elever inom det spektrat för även dom har rätt till bra betyg och mående på skolan .