Hoppa till innehåll

#226 Detta ledde till ett barn som inte deltog i skolarbetet och kände sig misslyckad. Allt var meningslöst.  Vi föräldrar fick hem det mesta av skolarbetet som läxa eftersom inget gjordes på lektionerna.       

Hur har ditt barn det i skolan?

När vi hade överlämning mellan mellan och högstadiet så tryckte vi föräldrar och lärare och resursperson på att barnets behov av en vuxen (20 h/vecka) inte skulle ändras när  barnet började på högstadiet i en ny del av skolan.   

När barnet började skolan så hade barnet 3 h i veckan och fick klara sig själv resten av tiden.   Detta ledde till ett barn som inte deltog i skolarbetet och till ett barn som kände sig misslyckad och nere och som ett tag pratade om att ha tappat livsgnistan.  Allt var meningslöst.  Vi föräldrar fick hem det mesta av skolarbetet som läxa eftersom inget gjordes på lektionerna.   

Vi pratade med skolan som till slut ordnade så att barnet har en resurs måndag fm, torsdag och fredag, samt en timme på torsdagar.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Barnet behöver ha en vuxen som ser till att barnet gör vad det ska. (Motor saknas och med autism, adhd och dyslexi är det lätt att göra andra saker istället för skolarbete.)   

Utvärdering om någon vecka.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Sluta att ta bort åtgärdsprogram bara för att barnet flyttar från mellan till högstadiet.