Hoppa till innehåll

#227 Mitt barn går inte i skolan sedan ett år tillbaka pga utmattningsdepression. Mitt barn har Autism nivå 1 och är särbegåvade. Mitt barn har inte fått något extra stöd eller anpassningar.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn går inte i skolan sedan ett år tillbaka pga utmattningsdepression. Mitt barn har Autism nivå 1 och är särbegåvade. Hen har alltid tyckt att skolan är en plåga men det är aldrig någon från skolan som trott på oss föräldrar då vårt barn har legat väldigt långt fram kunskapsmässigt och även varit (upplevts) glad och trevlig

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn har inte fått något extra stöd eller anpassningar. Hen hade behövt arbetsuppgifter som var bättre anpassade – kanske färre men svårare uppgifter. Hen skulle ha sluppit repetition och läxor. Suttit i ett mindre rum med bara en liten grupp. Kortare dagar. Mer stöd med det sociala på raster. Få hjälp med förflyttningar mellan aktiviteter. Egentligen hade mitt barn behövt gå på en resursskola för att det skulle kunnat bli bra. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Det måste finnas alternativ för de barn som inte klarar av att gå på en vanlig skola. Oavsett om barnet har en NPF-diagnos eller ej så ska hen få möjlighet att gå på en skola där man kan sitta och arbeta i liten grupp och med arbetsuppgifter som är anpassade efter barnet. Det är ovärdigt att låta så många barn bli utmattade, suicidala och hemmasittare.