Hoppa till innehåll

#228 Mitt barn vill inte till skolan! Alla misslyckanden är tysta vägen till psykisk ohälsa. Skolan hinner inte med mitt barn som kräver en-till-en-undervisning.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn vill inte till skolan! Alla misslyckanden är tysta vägen till psykisk ohälsa. Skolan hinner inte med mitt barn som kräver en till en undervisning men kan inte få det pga personalbrist och saknaden av resursstöd.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Enskild undervisning, stöd i skolarbetet, framförhållning, hjälp att organisera och strukturera skolarbetet. Anpassningar för att lyckas, lärare som tror på mitt barn! Allt detta saknas och inget som skolan kan ge mitt barn idag. Får ofta höra ” det finns andra som också behöver hjälp, ni får träna hemma”

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Satsa på dagens framtid! Mer pengar till skolan!!