Hoppa till innehåll

#229 Ett barn med NPF-diagnos måste få stöd för att klara skolan på LIKA VILLKOR! Man kan inte uppmana en rullstolsburen att kliva upp och gå eller springa. Lika omöjligt kan det vara för NPF-elever att utföra vissa saker.

Hur har ditt barn det i skolan?

Stannar hemma från skolan 2-3 dagar per vecka. Deltar inte i Idrott & Hälsa och inte heller i Franska. Klarar inte av att lämna in de flesta uppgifter. Examinationen, så som den är utformad är ett ouppnåeligt mål för mitt barn. Har underkända betyg i så fott som alla ämnen. Ingen tar tag i problemet. Skolans rektor har köart och tydligt meddelat att ”Vi kommer inte att sätta in extra resurser för denna elev”. Ett slag i ansiktet. Att byta skola skulle bara förvärra situationen för mitt barn.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

En elevassistent till barnet, som känner barnet och har god kännedom om viljen form av stöd som behövs.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Fler resurser till den kommunala skolan i form av vuxna – både på raster och i undervisningssituationer. Ett barn med NPF-diagnos måste få stöd för att klara skolan på LIKA VILLKOR! Man kan inte uppmana en rullstolsburen att kliva upp och gå eller springa. Lika omöjligt kan det vara för NPF-elever att utföra vissa saker. Min son är oerhört talangfull, men får inte chansen att visa det. Kommer att gå ut grundskolan med ofullständiga betyg. Jag som förälder kan inte göra mer än jag gjort. Det känns bedrövligt, förkrosssande men framförallt oerhört sorgligt att se sitt barn förtvina i skolan och i samhället