Hoppa till innehåll

#230 Mitt barn har varit hemmasittare i två år. Går nu årskurs 6 på resursenhet med fantastisk personal. Mitt barn orkar med en timme om dagen. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn med AST1 och ADD har varit hemmasittare i 2 år. Går nu åk 6 på resursenhet med fantastisk personal. Mitt barn orkar med 1 timme om dagen. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Trots många insatser från skolan räcker det inte och det saknas kompetens. Resursenheten har med sitt långsiktiga och fina arbetssätt skapat trygghet och fått det att vända. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Inför nytt skolval till åk 7 säger den nya rektorn nej till fortsatt skolgång på resursenhet. Hur kan all makt ligga hos en person? Hur kan man ignorera vad personal med mest npf-kompetens på resursenheten rekommenderar?