Hoppa till innehåll

#234 Mitt barn behöver individuella stöd och hjälp. Ett anpassat material och någon som kan vara vid hennes sida för att fånga hennes uppmärksamhet när hon svävar iväg eller det kryper i benen. Hon behöver någon som får hennes tillit till skolan tillbaka.

Hur har ditt barn det i skolan?

Min barn har blivit kränkt av en lärare då hon har adhd och svårt att sitta still. Under utredning för dyslexi och dyskalkyli och har svårt att förstå så denna lärare frågar henne högt o klassen: fattar du detta då!  

Skolan såg efter 4 veckor in på HT att min dotter hade kunskapsbristen och fick F-varning. Ingen gjorde något, ingen pedagogisk kartläggning gjordes. Inget stöd, hjälp eller liknande. Varje lektion springer hon ut och gråter med ångest på en toalett. Ringer oss föräldrar som får åka o hämta. Jag vet inte hur många gånger jag har pratat med rektor, biträdande, skol sköterska, kurator, enhetschef och inget händer. Nu är det mitten av vårterminen och fortfarande har jag inte fått se ett åtgärdsprogram. Hon har missat hela årsk.7 för att denna skola inte har gjort vad skollagen säger och skitit i att hjälpa henne. Idag känner hon sig misslyckad, vill inte gå dit, ökad ångest och bara gråter. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver individuella stöd och hjälp. Ett anpassat material och någon som kan vara vid hennes sida för att fånga hennes uppmärksamhet när hon svävar iväg eller det kryper i benen. Hon behöver någon som får hennes tillit till skolan tillbaka. Och skolan måste hjälpa henne med att komma i kapp all skolkunskap hon tappat under detta år!

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Granska skolan, (jag har precis skickat en anmälan till skolinspektionen), fundera och granska rektor, få till resurser till varje skola för att hjälpa dessa elever. För det är skolans ansvar att se till att eleverna når kunskapskraven och då måste kommunerna hjälpa dom att göra det tex med pengar, resurser mm