Hoppa till innehåll

#235 Hen går snart i årskurs 5 och ännu en gång har det konstaterats att målen inte nås. Skolan skyller på att det saknas pengar och att man inte får ha elevassistenter i klassrummet 

Hur har ditt barn det i skolan?

Har Add-diagnos, vi har sedan förskoleklass kämpat för att få extra stöd. Hen går snart i årskurs 5 och ännu en gång har det konstaterats att målen inte nås, uppenbarligen har hen inte fått det stöd som behövs. Skolan skyller på att det saknas pengar och att man inte får ha elevassistenter i klassrummet 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Stöd under hela lektionstid, men helst för att komma igång med sitt arbete och någons om ser till att hen har fattat vad det handlat om. Mitt barn får inte det stödet, skall förlita sig på att  få hjälp av klasskamrater. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Se till att resurser och extra stöd finns i klassrummet!!!