Hoppa till innehåll

#237 Nu handlar det inte längre om att anpassa efter hennes huvuddiagnoser Autism och ADHD, utan att anpassa utifrån den ångest hon utvecklat i skolmiljön.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn är sedan i januari hemma. Hon och jag har fått kämpa för att få de anpassningar hon är i behov av utifrån grunddiagnoser. Hon har pga skolans brist på anpassning utvecklat ångest. Kraven i skolan är för höga. Nu har hon anpassad studiegång med 2 lektioner i veckan. Hon får alltså inte den skolgång/ kunskapsinhämtning hon har rätt till.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Nej hon får inte det stöd hon är i behov av. Nu handlar det inte längre om att anpassa efter hennes huvuddiagnoser Autism och ADHD, utan att anpassning utifrån den ångest hon utvecklat i skolmiljön.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

De ska lyssna på vad experter inom NPF spektrat har att säga om kravnivåer, betygskriterier och anpassningsbehovet som dessa barn har. De ska också sluta att använda fraser som att dessa barn med familjer VÄLJER ett utanförskap. De hamnar i utanförskap pga okunskap i skolan. Det behövs resurser och alternativa skolformer, tex distansutbildning.