Hoppa till innehåll

#238 Vi sa till i åttan att han nog har dyslexi. Först då skickades han till utredning. Först när diagnoserna om dyslexi och språkstörning fanns på papper kom anpassningar. För sonens välmående var det försent. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Klarar inte av att vara i skolan. Det är stor klass, anpassningarna är inte tillräckliga och skolan verkar inte vilja.  

Ungdomen går i nian och ska strax få slutbetyg. Vi vet inte om han klarar något ämne då skolan inte gör särskilda åtgärder för att han ska klara målen. När vi frågar kan de inte svara på vad som behövs för att målen ska klaras. Han har klarat att gå fram till julen i nian.  

Skolan gjorde ingen utredning för dyslexi och språkstörning trots att skolan märkt problem. Vi sa till i åttan att han nog har dyslexi efter ett möte med en förälder som är speciallärare. Först då skickades han till utredning. Först när diagnoserna om dyslexi och språkstörning fanns på papper kom anpassningar. För sonens välmående var det försent. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Behöver mindre grupp och tydligare struktur i ämnena. Gärna ett ämne i taget och inte för mycket byte.  

Detta klarar inte skolan. Finns inte på vår skola är svaret och sedan säger de att det inte finns resurser. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Mindre klasser, tydligare lärare om vad det är eleven ska göra. Ta bort allt som är analyser och föredrag inför klassen.  

Lärare som har utbildning i nog och kan se.