Hoppa till innehåll

#239 Mitt barn var suicidal och jag berättade att hen behövde särskild uppsikt. Det glömdes bort och en del lärare hade inte fått informationen. Nu i 20-årsåldern efter missbruk fick hon diagnos autism. Vi tjatade på BUP att få hjälp men inget hände.

Hur har ditt barn det i skolan?

Det är flera år sedan som mitt barn gick i högstadiet då frånvaron började. Vi bytte till en mindre skola då vi trodde det skulle vara bättre. I 9:an hade jag samtal med lärare varje vecka för att försöka komma fram till hur vi skulle kunna få henne till skolan. De svarade att de inte visste vad som borde göras. Hemundervisning var vårt förslag men de tyckte inte att det var aktuellt än – och då var det fyra månader kvar till skolavslutningen. Det blev endast några få ämnen som blev godkända. Jag föreslog kurator och det blev ett besök sen ingenting. Däremot gjorde skolan orosanmälan två gånger. Mitt barn var suicidal och jag berättade att hen behövde särskild uppsikt. Det glömdes bort och en del lärare hade inte fått informationen.  Nu i 20-årsåldern efter missbruk fick hon diagnos autism. Vi tjatade på BUP att få hjälp när hon gick i skolan men inget hände. Många års oro för även oss föräldrar och syskon.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Att bli sedd och någon särskild utsedd som e x elevassistent kunde ha varit ett bra stöd. Bemöta henne där hon var. Någon som brydde sig och kontaktade henne när hon var hemma. Hon funderade mycket på varför ingen hörde av sig. Att se henne och hennes behov trots att hon inte hade någon diagnos då.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Kunskap även psykisk ohälsa, elevresurser som stöd, stöd till lärare, samordning skola, BUP, socialtjänst. Om det inte funkar för barnen radar vi föräldrar i sjukfrånvaro, utmattning mm som också kostar samhället.