Hoppa till innehåll

#240 Det gick superbra för honom tills kommunen bestämde sig att ta bort assistenter och skapa flexgrupper för barn med behov av särskilt stöd.

Hur har ditt barn det i skolan?

Sonen fick adhd-diagnos redan vid 5 års ålder och en elevassistent från början i förskoleklass. Det gick superbra för honom tills kommunen bestämde sig att ta bort assistenter och skapa flexgrupper för barn med behov av särskilt stöd. Då började bli bara värre… dagliga utbrott vilka ledde till anmälan om kränkande behandling. Gång på gång jag blev som förälder anklagad om dåligt uppfostran samt anmält av skolan till socialtjänsten i misstanke om vad le mot barn… till slut fick vi besked om andra diagnos som sonen har, autism och väntar på skolans agerande där barnombudsman är redan inblandade. Sonen vill inte gå till skolan längre, från att vara en av de bästa eleverna i klassen hamnade han i förxgruppen där han gör ingenting. Det är rektorn av skolan som bestämmer om elev har rätt till assistent om ekonomin räcker! De har redan sagt till mig att läsåret är snart klart så att vi ska inte räkna med någon förändring. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Elevassistent under hela skoldagen. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Det är frustrerande när men här att det är ekonomin som främst det handlar om. Hur är det möjligt att det är det som står i frågan i Sverige 2022?