Hoppa till innehåll

#241 Att vistas i lokalen är viktigare än att få kunskap. ”Om ditt barn bara kommer hit löser vi resten” vilket betyder; tvinga dit mitt barn till en miljö som inte alls gynnar inlärningen.

Hur har ditt barn det i skolan?

Att vistas i lokalen är viktigare än att få kunskap. ”Om ditt barn bara kommer hit löser vi resten”. Vilket betyder; tvinga dit mitt barn till en en miljö som inte alls gynnar barnets inlärning- och kunskapsutveckling. Utan tvärt om skolskadar mitt barn ännu mera. Skolan är inte alltid en friskfaktor. Den kan lika väl bara en riskfaktor för många barn. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Digital undervisning. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lyssna till oss föräldrar.