Hoppa till innehåll

#243 Det görs anpassningar men det räcker inte när man inte passar in i skolvärldens snäva ramar. Vem står till svars för hens krossade självförtroende, självkänsla, stress och psykiska ohälsa? 

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn med adhd gråter och bryter ihop både innan, under och efter skoldagen. Det görs anpassningar men det räcker inte när man inte passar in i skolvärldens snäva ramar. Vem står till svars för hens krossade självförtroende, självkänsla, stress och psykiska ohälsa? 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Skolan kan inte vara så fyrkantiga i hur de lär ut! Hitta barnens motivation, det ska inte kännas som döden att gå i skolan! Det ska va kul att lära sig! Smågrupper, fler lärare, bygga upp förtroende och relationer! 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lärande ska inte va en fråga om pengar! Barnens trygghet och livsglädje ska inte vara en fråga om pengar.