Hoppa till innehåll

#244 Min son får nu i 9:an mer stöd än han har fått sen han började skolan. Tyvärr uppnår han inga betyg och måste läsa in allt när han ska börja gymnasiet.

Hur har ditt barn det i skolan?

Just nu går min son på en resursskola. Han tillbringar 3 Tim 15 minuter varje dag i ett enskilt rum med en dator, ensam. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Det behövs lärare/personal som är utbildade i att undervisa barn med speciella behov. Det behövs betydligt mycket mer stöd för både elever och föräldrar så att skolan blir en fungerande miljö för alla. Min son får nu sen början av 9:an mer stöd än han har fått sen han började skolan. Tyvärr uppnår han inga betyg och måste läsa in allt när han ska börja gymnasiet. Hade min son fått den hjälpen han behövde för många år sen, så hade han med all säkerhet gått ur nian med fullgörliga betyg

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

De bör se behoven hos alla barn, dvs inte bara barn med en npf diagnos. Barn som inte klara vanlig skola måste få adekvat hjälp i ett tidigt stadie för att skolan ska bli en bra miljö för alla. De ska inte behöva gå till skolan med ångest pga att de känner sig annorlunda, eller för att klasskompisar är fryser ut dom. Jag har kämpat i 9 år för min sons skolgång…men har tyvärr aldrig lyckats för att min son ska ha det bra i skolan