Hoppa till innehåll

#245 Elever bör kunna bli betygsatta även utanför ordinarie skolmiljö för att minska stressen över de krav som ställs i skolan.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har inte gått till skolan alls under det senaste läsåret. Detta grundar sig i stor oro/ångest i skolmiljön.  

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Det stöd vi fått hittills har inte visat sig tillräckligt eftersom mitt barn fortfarande inte kan ta sig iväg till skolan. Det finns anpassade rum med färre antal elever men då mitt barn inte klarar av att hantera att andra rör sig runtomkring, oavsett antal, fungerar detta inte för oss. Vi skulle behöva stöd i någon form av hemundervisning då problematiken ligger i miljön och inte i skoluppgifterna. Jag har svårt att se att anpassningar i skolmiljön enkom skulle vara tillräckligt i vårt fall.  

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Möjlighet till hemundervisning för de barn som inte kan hantera skolmiljön. I en situation där barnet lider av stor oro/ångest i allmänhet förstärker kravet på fysisk närvaro i skolan problematiken ytterligare.  Elever bör kunna bli betygsatta även utanför ordinarie skolmiljö för att minska stressen över de krav som ställs i skolan. Idag ser jag att pressen av att inte ha förmågan att ta sig till skolan, ytterligare förstärker den oro/ångest mitt barn känner i allmänhet. Naturligt finns en kunskap om att livet i skolan pågår varje dag och för varje dag som går hamnar mitt barn mer och mer efter sina skolkamrater vilket i stor utsträckning påverkar måendet och uppfattningen om att den egna förmågan inte räcker till.