Hoppa till innehåll

#247 Övergången till högstadiet med mer ansvar gjorde henne utmattad och idag är hon hemmasittare med en alldeles för sen åtgärd med lite tid kvar till gymnasiet. 

Hur har ditt barn det i skolan?

I skolan går det dåligt då hon inte får det stöd som behövs. Övergången till högstadiet med mer ansvar gjorde henne utmattad och idag är hon hemmasittare med en alldeles för sen åtgärd då hon går åk 8 och det är vt och liten tid kvar till gymnasiet. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Anpassade studier och mer lärarledda uppgifter för att inte fastna i uppgifter som ges.  Efter 1 1/2 år sen start av högstadiet får hon äntligen stöd men fortfarande är hon väldigt trött trots det stödet som ges. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Att fånga upp elever med uttalade svårigheter att hänga med i tid och inte tvinga dessa till en formstöpt skola där alla ska läras ut enligt samma principer alla lär olika men med dagens läroplan är detta omöjligt för barn med NPF variationer och även andra svårigheter.