Hoppa till innehåll

#248 Ändra betygssystemet och läroplan så att även elever med NPF kan klara skolan. NPF-anpassa skolor – det gynnar ALLA elever.

Hur har ditt barn det i skolan?

En kille i åk 9 ADHD/Autism  Kaos Förskola- åk 4  Resursskola 4-6 fungerade  Hemma åk 7-9    Flicka åk 8  ADHD/Autism  Åk 1-3 fungerade   sedan skolbyte och flera försök men ingen fungerande skola, Hemmakämpande

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

-Kunnig personal med NPF kunskap  -Resursskola med möjlighet att sitta enskilt  -Hjälp att få barnet/ungdomarna till skolan,,, med relationsskapande utanför skollokalen.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

-Ändra betygssystemet och läroplan så att även elever med NPF kan klara skolan  -Ekonomiska resurser behövs  -NPF anpassa skolor – det gynnar ALLA elever.