Hoppa till innehåll

#249 Åtgärdsprogram har samlats på hög. De är inte anpassade korrekt och de åtgärder som är anpassade är omöjliga för en lärare att mäkta med. Nu är han 14 år och hemmasittare sendan två månader.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har kämpat sen åk1. Åtgärdsprogram har samlats på hög. De är inte anpassade korrekt och de åtgärder som är anpassade är omöjliga för en lärare att mäkta med/hinna med/komma ihåg. Nu är han 14 år och hemmasittare sen 2 mån. Han går till skolan och misslyckas varje dag, det har satt sina spår i självkänslan. Han mår bättre hemma men har utvecklat ångest och ibland självmordstankar. Han är normalbegåvad, rolig och har många vänner. Skolan har förstört honom. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Vi behöver individanpassning. En anpassad resursperson som kan fungera kontaktperson och bygga relation!! En resurs som tar sig tid att förstå och kan jobba lika mkt med motivation och social träning som med grundämnen. Vi behöver ett närmre samarbete mellan skola, bup och andra instanser.  

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

TIDIGA INSATSER I GRUNDSKOLAN. Fånga upp elever i tid. Investera pengar i grundskolan och bespara hela samhället kostnader när dessa barn sen hamnar hos soc, polis eller inom vården.