Hoppa till innehåll

#250 Nu är det dags för gymnasiet men det finns inte tillräckligt med betyg och inte heller något gymnasium som kan anpassa efter hens behov.  

Hur har ditt barn det i skolan?

Ända sen barnet gick i trean har vi följt med till skolan, anpassade timmar pga ork men ändå … nu är det dags för gymnasiet men finns inte tillräckligt med betyg och inte heller något gymnasium som kan anpassa efter hens behov.  Har flera barn både med och utan diagnoser och skolan behöver bli mer flexibel för allas olikheter. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Dels behöver betygskriterierna  förändras … har man tex en ”svårighet” så man inte kan kommunicera eller analysera på det vis som bör så är det kört . Det behövs också mer flexibla lösningar som tex hemstudier. Det behövs mer konkreta och tydliga studiematerial och mål med det man gör. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Vad är viktigast – kunskapen eller att man är i en skollokal?  Mer flexibla lösningar för dom som inte passar sitta i ett klassrum med massor av andra . Hemstudier? Eller andra mer fantasifulla tänk utanför boxen lösningar!!