Hoppa till innehåll

#253 Hade någon bara sett vad som hände och lagt en hand på hans axel så hade nog han också orkat med allt.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn HADE det svintufft när han gick framför allt på mellanstadiet. Han fick skulden för allt och det ringdes och klagades hela tiden. Vi föräldrar fick skulden för att vårt barn hade svårt att sitta still och så vidare. En lärare sa till honom att han skulle börja att vilja lära sig .. vad menade hon , dom hade varje torsdag samtal alla i en stor ring där det skulle tas upp saker som hade hänt  typ Kalle slog mig för 2 års sedan.. eller du förstår jag ju inte bara ditt barn jag har 23 andra som jag ska hjälpa   Det visade sig sedan att mitt barn var mobbat och hade fått rollen att stöka till det men ingen såg detta!

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Hade någon bara sett vad som hände och lagt en hand på hans axel så hade nog han också orkat med allt.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Skolan ska tillbaka till STATEN, vi kan inte ha småskuttare som beslutar om skolan på kommunalnivå och lärare måste få utbildning om att barn är människor som har känslor och alla kan inte lära sig på lika sätt och ta bort det nuvarande betygsystemet!