Hoppa till innehåll

#254 Han säger att skolan har förstört många, långa år av hans liv. Han har fått höra att han är ”svår” och inte svarar när personal pratar med honom. Han är särbegåvad och har autism.

Hur har ditt barn det i skolan?

Nu går han på gymnasiet som i stort fungerar. Från åk 4 blev han exkluderad och satt i ett rum med en assistent. Han fick ingen undervisning på fem och ett halvt år, tills vi bad om att han skulle få läsa åk 9 på IM. En period i mellanstadiet tappade han gnistan och ville ta sitt liv. Han blev sjukskriven och hade en lång bit tillbaka. Han säger att skolan har förstört många, långa år av hans liv. Han har fått höra att han är ”svår” och inte svarar när personal pratar med honom. Han är särbegåvad och har autism. Skolan har inte klarar av att möta hans behov eller se hans lust att få fungera. Vi har kämpat i så många år på så många möten där än det ena, än det andra har utlovats. Ingenting har fungerat. Vi anmälde skolan till skolinspektionen som gav kraftig kritik för bristen på stöd och undervisning. Hur är det möjligt att man tillåter så många barn fara så illa i en verksamhet de borde trivas och vara trygga i? Jag kallar det psykisk misshandel. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Ett gott bemötande med engagerade vuxna. Empatiska lärare som förstår mitt barn och hans funktionsnedsättning men också potential. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lyssna på elever, vårdnadshavare och forskare. Det finns evidens.