Hoppa till innehåll

#263 Jag utbildar ständigt lärare i hur mina NPF-barn fungerar och vilka anpassningar som är nödvändiga. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Jag som mamma måste kämpa för att mina tre fantastiska barn, med autism- och ADHD-diagnoser, ska få den utbildning de har rätt till. Jag utbildar ständigt lärare i hur mina NPF-barn fungerar och vilka anpassningar som är nödvändiga. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mindre grupper och tydliga instruktioner behövs. Mindre grupper finns inte.   

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Mindre klasser och möjligheter till undervisning i mindre grupper!