Hoppa till innehåll

#262 Lyssna på föräldrarna som har kunskap om barnet. Ta tag i att det finns utrymme och möjlighet att ta hand om bland annat  hemmasittare.

Hur har ditt barn det i skolan?

När mitt barn gick i högstadiet fanns det ingen vilja eller förståelse för hur hennes skolgång borde tas omhand. Man ville inte lyssna på föräldrarna, skröt över hur de tagit hand om andra och det fanns ingen som helst vilja att lyssna på barnhabiliteringen. De gav till slut ”snällbetyg” vilket gjorde det än svårare att hamna rätt på gymnasiet.    

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

De erbjöd en liten grupp men det var också allt. Ingen flexibilitet när det kom till andra idéer 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lyssna på föräldrarna som har kunskap om barnet. Ta tag i att det finns utrymme och möjlighet att ta hand om bland annat  hemmasittare.