Hoppa till innehåll

#265 Hon behöver någon som finns där när hon behöver hjälp för väntan innebär att hon struntar i att jobba. Hon behöver få komma igång med arbetet fort då hon fattar snabbt men inte orkar vänta.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har svårt att orka när  det blir ”för tråkigt”, samt när det blir mycket läxor under veckan. Hon har svårt i det sociala samspelet med andra och när det är något hon upplever orättvist. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Hon behöver någon som finns där när hon behöver hjälp för väntan innebär att hon struntar i att jobba. Hon behöver få komma igång med arbetet fort då hon fattar snabbt men inte orkar vänta. Det behöver även tänkas till angående grupperingar då hon inte funkar med alla, 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Se till att alla barn får den hjälp och stöttning de behöver. Oavsett vad det är.