Hoppa till innehåll

#266 Kommunen vill gärna få det till att det är föräldrarnas fel när det inte fungerar. Utbilda alla rektorer och lärare i npf-kunskap. Framförallt – ha en bra dialog och döm inte varandra.

Hur har ditt barn det i skolan?

Tidigare 1,5 års kämpande med dåvarande skola. Bytt till skola i annan kommun med bra stöd men tidigare upplevelser i skolmiljön har satt sina spår. Detta har lett till utmattning o social ångest o nu till slut nu sjukskrivning . Anmälan gjord till skolinspektionen och skolan har brustit och gjort fel men eftersom vi föräldrar inte kände att vi hade något annat val än att byta till en skola i annan kommun så blir det inga påföljder för skolan/kommunen.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Insatser och små grupper eller enskild undervisning, tillgängligt grupprum att arbeta i. Täta avstämningar med skolan

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lyssna på föräldrar och lägga mer ansvar på skolan då kommunen gärna vill få det till att det är föräldrarnas fel när det inte fungerar. Utbilda alla rektorer och lärare i npf-kunskap. Framförallt ha en bra dialog och inte döma varandra. Mindre klasser, möjlighet till mindre anpassad skola. Där vi bor finns endast två stora högstadieskolor med totalt 1200 elever(Nyköping)