Hoppa till innehåll

#267 Han hade behövt en resurs för att se till att han hittar i schemat, hittar rätt sal förstår vilka uppgifter han måste göra etc.  Men skolan säger bara ”vi har inte de resurserna”.

Hur har ditt barn det i skolan?

Min son får en lektion per dag i skolan varje dag, förutom en dag då han får två lektioner. Det har varit en ständig kamp sedan han gick i femman, nu i 5 år. Men inte bara med skolan utan även BUP, och slutligen på LSS och socialnämnd.  Vi har inte fått den hjälp vi behöver i något led förrän det blir katastrof. Då plötsligt dyker lite mer hjälp upp. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Han hade behövt en resurs för att se till att han hittar i schemat, hittar rätt sal förstår vilka uppgifter han måste göra, etc.  Men skolan säger bara ”vi har inte de resurserna, och för passar honom till en specialskola. Men han vill inte gå i en specialskola nu. Han vill gå med klassen men med en resurs. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Det ska finnas en resurs tillgänglig mellan kommun, skola, socialtjänst som kan guida föräldrarna och skolan i att samarbeta och göra rätt för barnen. Annars är det lätt och vanligt att föräldrar skuldbeläggs från början.