Hoppa till innehåll

#269 Trots möte för att få till en bra övergång mellan årskurs 6 och 7, med rätt anpassningar som innan, så uteblir insatser och stöd. Det resulterar i väldigt hög frånvaro då barnet avviker ifrån de lektioner som inte funkar.

Hur har ditt barn det i skolan?

Adhd och språkstörning. Ifrån att ha haft möjlighet att vara i mindre undervisningsgrupp vid behov och bara ett fåtal lärare så ska allt bara funka i helklass när man börjar åk 7. Trots möte för att få till en bra övergång mellan åk 6-7 med rätt anpassningar som innan så uteblir insatser och stöd. Det resulterar i väldigt hög frånvaro då barnet avviker ifrån de lektioner som inte funkar. Ett åtgärds program påbörjas i slutet av åk 7 och barnet har nu 10 F varningar. När jag nämner att mindre undervisningsgrupper eller att sitta enskilt att jobba kan vara bra för barnet då det tidigare funkat får jag till svar: Då får ni söka er till en annan skolform då vi inte har det här. Och detta ska vara en skola för alla! 😡

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mindre undervisnings grupper. Anpassa miljön och undervisningen så skolsituationen fungerar för barnet. Individanpassat. Förberedelser. Tydliga instruktioner. Kortare lektioner med benstäckare. Förståelse ifrån lärare. Lärare med kunskap Npf. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?