Hoppa till innehåll

#270 Hen får dagliga tillsägelser om att sitta still och vara tyst. Att hen är en belastning för de vuxna och stör sina kompisar.

Hur har ditt barn det i skolan?

Barn med adhd, klarar kunskapskraven hur bra som helst men är helt slut efter en dag i skolan där hen måste sitta still. Fritid går åt till att vila orkar inte vara social med kompisar mer än på längre lov. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Får dagliga tillsägelser om att sitta still och vara tyst. Att hen är en belastning för de vuxna och stör sina kompisar. Känner sig inte välkommen. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Låta barn få lära sig på sitt sätt inte rätta in alla i en lärandemall.