Hoppa till innehåll

#271 De behövde mycket vuxenstöd och uppmuntran. Tack vare den stöttande miljön gick det bra för de barn som jag undervisade i liten grupp och samtliga klarade nationella proven i åk 3.

Hur har barnen det i skolan?

Jag är pensionär sedan tio år men arbetade med elever som hade turen att få gå i liten grupp. Vi var tre vuxna och fem elever i åk 1-3. Barnen hade stora koncentrationssvårigheter och svårt att sitta still. 

Vilket stöd upplever du behövs för att de ska klara av skolan?

För att barnen skulle orka arbeta med skolarbetet behövde de mycket vuxenstöd och mycket uppmuntran och få känna att de lyckades. Tack vare den stöttande miljön gick det bra för de barn som jag undervisade i liten grupp och samtliga klarade nationella proven i åk 3.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Se till att det finns resurser i form av utbildad personal och tillräckligt med hjälpmedel i undervisningen.  De barn som behöver gå i särskilda små grupper ska få göra det.