Hoppa till innehåll

#281 Mitt barn, som lärde sig att läsa och skriva vid FYRA års ålder, har slutat att prata i skolan och kommunicerar endast genom att peka på bokstäver. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn med autism grad 2 går i en nybyggd pampig stor skola med klasser på 50-60 elever där inga mindre sammanhang finns. Mitt barn, som lärde sig att läsa och skriva vid 4års ålder, har nu slutat att prata i skolan och kommunicerar endast genom att peka på bokstäver. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn är i behov av en särskild undervisningsgrupp och det är inget som skolan kan erbjuda. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Inför resursskolor eller särskilda undervisningsgrupper som utvärderas systematiskt och inse att den skola vi har idag inte är för alla.