Hoppa till innehåll

#282 Hade skolan gett mitt barn en resurs eller tillgång till en mindre grupp, när vi bad om det, hade han förmodligen klarat skolan mycket bättre.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn klarar inte av att vara där utan oss föräldrar. Skolan lyssnade inte på oss föräldrar när vi berättade om vår sons mående. Varje vecka hade han ont i magen, ont i huvudet, illamående eller feber. Till slut utvecklade han både social mutism. Han klarar inte av att träffa andra barn i skolmiljön. Han får panik. Vi föräldrar måste vara med i skolan för annars klarar han inte av att gå dit. Specialpedagogen har skuldbelagt min son för de svårigheter han har pga sin autism. Skolan har kränkt både min son och oss föräldrar. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Hade skolan gett mitt barn en resurs eller tillgång till en mindre grupp när vi bad om det så hade förmodligen min son klarat skolan mycket bättre än idag. Idag hade förmodligen hemundervisning varit det bästa.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Ha en helhetssyn kring barnet. Lita på att föräldrar har kunskap om sitt eget barn och vet vad barnet behöver. Det går att lära sig utanför skolan med. Det behövs små skolor och små grupper för vissa barn. Inte tvinga och pressa barn till utmattning. Ge inte vite till föräldrar som kämpar hårt för sitt barns mående. Utbilda  er så att ni har kunskap om under vilka förutsättningar som behövs för att barnet ska kunna lära sig. Skippa läroplikten. Dagens läroplan diskriminerar barn med autism.