Hoppa till innehåll

#283 Bara att äta i en matsal gjorde att hen valde att svälta. Försökte ta sitt liv fyra gånger. Skar sig, ville inte vara i skolan. Blev hemmasittare.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barns svårigheter började i åk 4. Hen har autism nivå 1. Mobbning av hela klassen och även av läraren. Läraren drog hem i håret, knuffade hen och skrattade åt hen tillsammans med övriga elever. Skola byttes. Hen orkade inte med ljud, ljus, oväntade saker som hände, byte av klassrum, byten av lärare, trängsel. Bara att äta i en matsal gjorde att hen valde svälta. Försökte ta sitt liv fyra gånger. Skar sig, ville inte vara i skolan. Blev hemmasittare i två år med väldigt få lektioner i enskilt klassrum till slut som dock inte hjälpte. Hen var redan så påverkad av miljön att det inte fungerade. Hen fick lektioner på annan plats. Blev bra.  Otaliga orosanmälningar till Soc. Resultat varje gång – skolan är orsaken.  Fick inga grundskolebetyg. Hamnade i en anpassad klass med barn med liknande diagnos. Gick jättebra tills flera lärare byttes ut. In kommer en lärare som tycker om att vara nära och gärna klappa och kramas. Trots att hon visste att hen inte gillade beröringar. Hen vågade heller inte säga ifrån. En dag berättar hen att denna lärare tagit henne på bröstet. Hen blir avstängd för ingen tror henne. Hen behöver två lärare under varje lektion. Andra läraren undervisar då en annan elev samtidigt. Hen klarar inte ljudnivån och kan inte koncentrera sig. Hen har stämplats som farlig som kan komma med falska anklagelser så Hen slutar gå till skolan. Hen har gett upp skolan. Vi som familj har gett upp.  Hen har 11 års misslyckad skolgång bakom sig. Lärare lyssnar men hör inte. Lärare ser men tittar inte. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Anpassad skola där en lugn trygg miljö utifrån behov finns. Att integreras upplever jag fel för många barn.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Ordna bättre förutsättningar för lärare och elever. Öka kunskapen hos lärare. Tillsätt fler lärare.