Hoppa till innehåll

#286 Jag har redan nu ont i magen för 9:ans nationella prov och jag vet att jag kommer ligga sömnlös många nätter innan det är dags för mitt barn att misslyckas med proven. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har det bra i skolan. Men eftersom hen är högpresterande (i alla ämnen utom Svenska) så får hen inte den hjälp hen behöver eftersom stökigare elever får mer uppmärksamhet. Jag lägger åtskilligt timmar på att plugga med mitt barn hemma men jag kan inte vara svensklärare åt hen. Jag har redan nu ont i magen för 9:ans nationella prov och jag vet att jag kommer ligga sömnlös många nätter innan det är dags för mitt barn att misslyckas med proven. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mer studietid med pedagoger. Att pedagogerna hjälper till med anpassningar så att det inte ligger på mitt barn att det ska funka. Färre skriftliga prov. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Läroplanen måste tillåta avvikelser från normen. Det är oerhört viktigt att inte underkänna elever som har svårigheter. De elever som kämpar och faktiskt arbetar på lektionerna och deltar i undervisningen måste bli godkända. Det finns ingen vinst att sortera ut 10% av Sveriges elever pga en obetydligt svårighet och döma dessa elever till ett liv i arbetslöshet – det är inte bara ovärdigt det är också grymt.