Hoppa till innehåll

#287 Anpassningar har gjorts men barnet behöver ett mindre sammanhang. Men inte bara få gå undan enskilt till annat rum, utan få tillhöra en mindre grupp där en resurs finns tillgänglig.

Hur har ditt barn det i skolan?

Skolan har framkallat mycket ångest för mitt barn ända sedan start för nåt år sen. Storleken på klassen gör att det blir överväldigande. Barnet klarar knappt gå dit  längre och fritiden går åt till att läka lite,  inför en ny tuff dag. Mitt barn har blivit skolskadat!

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Anpassningar har gjorts men barnet behöver ett mindre sammanhang. Men inte bara få gå undan enskilt till annat rum, utan få tillhöra en mindre grupp där en resurs finns tillgänglig. Barnet behöver stöttning i sociala kontexter men även utmaningar där det varit tydligt redan från början att barnet kunskapsmässigt låg långt före inom vissa ämnen. Det borde ha hörsammats tidigare innan barnet tappade motivationen. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Inför LÄRORÄTT och inte skolplikt! Skolmiljön passar inte alla barn och inga barn ska behöva bli skolskadade och få psykiskt lidande. På 2000-talet kan kunskap inhämtas via andra sätt än i klassrummet med 30 andra barn.   

Satsa på mer utbildning kring NPF för lärare.    

Ge tilläggsbelopp till resursskolor!  Elever med NPF-problematik  som autism och adhd tycks med automatik diskvalificeras från kommunens tilläggsbelopp. Solna kommun ger numera skrämmande många avslag.  Ge dessa barn rätt till en ljus framtid och rätten att gå i en resursskola!