Hoppa till innehåll

#288 Min erfarenhet är att skolgången hänger på vilken kunskap och vilket driv enskilda personer inom skolan har. Utan dessa människor hade vi kraschat totalt, som familj.

Hur har ditt barn det i skolan?

Jag har flera barn med npf-diagnoser. Min erfarenhet är att skolgången hänger på vilken kunskap och vilket driv enskilda personer inom skolan har. Utan dessa människor hade vi kraschat totalt, som familj. Det ska inte behöva vara en så skör tråd, det måste få bli barnens behov som styr!

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Särskilda undervisningsgrupper.  Utbildad personal.  Rektorer med kunskap om npf.  Pengar och resurser!  

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Sätta ALLA barns rätt till utbildning som prioriterat mål! Se till att det finns utbildad personal, tillgång till anpassad miljö och framförallt ett genomarbetat sätt att få barn att slippa bli hemmasittande!