Hoppa till innehåll

#290 Starta flera små resursskolor i kommunen. Alla elever kan inte integreras i grundskolan men har ej heller rätt till särskola då de ej har intellektuell funktionsvariation. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Han har adhd- och autismdiagnos samt särbegåvning. Hans närvaro i skolan ligger på ca 20%. Flera insatser genom åtgärdsprogram men det räcker inte till. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Han behöver en mindre skolenhet med tät personalbemanning. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Att starta flera små resursskolor i kommunen. Alla elever kan inte integreras i grundskolan men har ej heller rätt till särskola då de ej har intellektuell funktionsvariation.