Hoppa till innehåll

#291 Han skulle behöva ett lågaffektivt bemötande och förståelse för att han lär sig bäst genom en visuell inlärningsstil.

Hur har ditt barn det i skolan?

Han har inte gått i skolan på 1,5 år. Han är 19 år och saknar betyg i de flesta ämnena från grundskolan.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Han skulle behöva ett lågaffektivt bemötande och förståelse för att han lär sig bäst genom en visuell inlärningsstil.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

De ska se till att det finns tillräckligt med resurser för att man ska kunna möta alla elever på rätt sätt.