Hoppa till innehåll

#292 Det borde finnas större integration mellan olika instanser som kommer i kontakt med barnen och föräldrarna – skolan, elevhälsan, BUP, habiliteringen och socialtjänst.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn kan inte längre gå i skolan, efter att ha mått väldigt dåligt i nästan två år.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver en personlig assistent. Det hade uppmärksammats redan på förskolan, där han fick det och allt fungerade fint. Han fick fortsatt stöd i förskoleklassen, men stödet drogs tillbaka i första klass, samtidigt som kraven ökar. Vi föräldrar påtalade det, skolhälsa och habiliteringen påtalade det, men han fick inte stöd, skolan klarade inte av det. Sedan fick vi placering på CSI, men även där bristande skolan i stödet. En ensam lärare, duktig och motiverade, kämpade i flera månader, men räckte till slut inte till. Denna kämpe läraren vittnade om barnet behov för mer personal, samt berättade att CSI började med större personal täthet. Under åren minskades personalen och lärare ersättes progressivt av iPads. Det är billigare för skolan, men det ger inte de barnen det stöd de behöver, skapar snarast flera problem. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Många föräldrar till barn med särskilda behov ”gör jobbet åt skolan”. De känner sina barn väl och deras behov och är ofta öppna med att påtala dem. Skolan behöver bara lyssna till dem, och såklart kunna disponera resurser för att möta såna behov. Det borde också finnas större integration mellan de olika instanser som kommer i kontakt med barnen och föräldrarna, skolan och elevhälsan, BUP och habiliteringen när relevant, socialtjänst. De ska prata med varandra och lyssna till varandra, vad gäller barnens behov och hur de möts på bästa sätt. Slutligen, i nuläget finns inte någon lösning för de barn som, trots allas ansträngningar, klarar inte av skolan så som det ser ut. Något måste finnas för dem, och för deras familjer som nu bär ensamma hela ansvaret.