Hoppa till innehåll

#rattentillutbildning

OM VÅR Nya STATISTIK KRING SKOLELEVER MED NPF

16/11 2023

Idag lyfter Ekot i Sveriges Radio den statistik vi i föräldranätverket Rätten till utbildning tagit fram, och som baseras på en statistisk analys av SCBs skolstatistik som samkörts med Socialstyrelsens patientregister.

När Ekot avslutat sin pågående rapportering av vår statistik kommer den att tillgängliggöras här på vår webbsida.

Men redan nu kan du ta del av en sammanfattning av den statistik vi tagit fram:

Om metoden: De siffror som presenteras i Ekots inslag baseras på en statistisk analys av SCBs skolstatistik som samkörts med Socialstyrelsens patientregister. Samtliga (ca 120 000) elever i årskurs 9 under läsåret 21/22 ingår. 

Npf: Som npf-elev räknas i denna analys elever som har någon av diagnoserna autism, add, adhd, dyslexi eller språkstörning, men som dock inte har intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet har möjliggjorts av Skandias stiftelse Idéer för Livet.

#rattentillutbildning

STOPPA DISKRIMINERINGEN AV ELEVER I BEHOV AV EXTRA STÖD

Vi som ligger bakom Rätten till utbildning har alla barn med olika grader av funktionsnedsättningar. Vi vet att det är många barn som behöver stöd i skolan som inte får det.

Under 2022 startade vi därför kampanjen En skola för ALLA.

ALLA BARN HAR RÄTT TILL UTBILDNING

VARFÖR FÅR INTE ALLA BARN UTBILDNING?

ALLA BARN KLARAR INTE SKOLAN DÅ STÖD SAKNAS…

Slumpen avgör om barnet får stöd.  Föräldrar pluggar skoljuridik för att klara av att hävda barnets rättigheter. Skoltiden rinner iväg medan ansvariga förhalar en lösning på barnets situation i skolan. 

EFTERSOM KOMMUNER BRISTER I SITT ANSVAR FÖR STÖDET…

Många kommuner sparar i smyg på stöd till barn som behöver mer stöd för en lyckad skolgång. Barn får betala det högsta priset när rätten till stöd är ett lotteri. 

OCH STATEN VET MYCKET VÄL VAD KOMMUNERNA GÖR MEN AGERAR INTE.

Åren går. Läget består. Staten tillsätter den ena utredningen efter den andra istället för att justera kryphål i lagen. Svag tillsyn och ingen statistik. Staten tillåter därmed denna utslagning av barn i behov. 

DENNA DISKRIMINERING FORTSÄTTER ÅR EFTER ÅR.

Trots stark kritik från FN fortsätter Sverige att diskriminera barn och unga. De får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd. Trots att vårt land lovat detta.  Frågan skjuts upp av de som har ansvaret.

#rattentillutbildning

VI VILL ATT ALLA BARN SKA HA SAMMA RÄTT TILL UTBILDNING

Alla barn har rätt till utbildning – även barn med funktionsnedsättningar.  Att investera i lyckad skolgång är lönsamt för Sverige som land. Vi får alla tillbaka tusenfalt när barnen vuxit upp och själva kan bidra till samhället. Staten och kommunerna måste ta större ansvar.


TYCKER DU SOM OSS?

Kontakta din politiker och kräv rätten till utbildning för alla barn i Sverige.

#rattentillutbildning

VILKA LIGGER BAKOM KAMPANJEN?

Vi är föräldrar som fått nog av att vänta och stå sist i kön. Våra barn har diskriminerats på grund av att de behövt extra stöd, och inte fått det. Konsekvenserna påverkar hela familjer och allra mest barnen själva som mår dåligt. Många blir hemmasittare, och hamnar ofta, helt i onödan, i barn- och ungdomspsykiatrin.

VILL DU OCKSÅ BIDRA?

Vi behöver folk som kan bidra med att skapa kampanjmaterial, skriva texter, ta bilder, göra filmer. Börja med att gå med i gruppen Rätten till utbildning på Facebook.

I SOCIALA MEDIER:

Facebook: Rätten till utbildning (offentlig sida)

Facebook: Rätten till utbildning (diskussionsgrupp)

Instagram: @rattentillutbildning