Hoppa till innehåll

#4 ”Vi gick vidare och polisanmälde skolan för den orosanmälan som landade på oss då skolan var bekymrad över hans beteende och berättelser”

Hur har ditt barn det i skolan?

Efter att ha tillbringat en termin i grupprummet med undervisning som bedrivits av fritidspersonal, blivit utburen från idrottslektioner och utelåst ur klassrummet bytte vi skola. Det stod klart för oss att personalen varken fick rätt resurser tilldelat och saknade kompetens hur sonen bäst borde ha blivit bemött. Vi gick vidare och polisanmälde skolan för den orosanmälan som landade på oss då skolan var bekymrad över hans beteende och berättelser. Vi har även gått vidare till huvudman och skolinspektionen/barn- och diskrimineringsombudsmannen som beslutat att undersöka vidare. Äntligen lite upprättelse. Vi bytte skola för cirka en månad sedan och sonen trivs jättebra. Vilket resulterat i att han mår bättre eftersom han blir bemött på ett adekvat sätt och rätt anpassningar och stöd sätts in direkt.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Ser lite olika ut då jag har fler barn med särskilda behov. Men det de behöver är en trygg vuxen i skolan som stöttar, avleder, lugnar och kan lära ut. Längre inställelsetid och möjlighet till avskildhet, studiero, tydliga strukturer i tillgängliga lärmiljöer. Möjlighet att oftare arbeta i mindre grupp eller enskilt med en vuxen. Framför allt på slöjden och musiken.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Genom att tillgängliggöra lärmiljöerna på riktigt och ge skolorna rikligt med pengar för att möjliggöra detta vill jag tro att fler elever kan vara i skolan. Se till att skolor har möjlighet att tidigt sätta in rätt stöd för eleven oavsett kostnad. Oftast blir det väldigt lyckat med en trygg vuxen som arbetar i gruppen/med eleven. Ge alla skolor den stöttning de behöver så att skolan kan stötta elever och mer effektivt arbeta med ledning och stimulans. Ge elevhälsan större möjlighet att arbeta mer förebyggande och främjande och mindre åtgärdande.