Hoppa till innehåll

#5 ”Det är väldigt svårt att som lärare bemöta alla elever med förståelse när man själv är stressad och utmattad för att man inte räcker till”

Hur har du det i skolan?

Jag arbetar som lärare och har gjort till och från sedan 2008. Jag har arbetat både i förskola, skola, fritids och i alla olika stadier. Jag har sett stressade, arga, ledsna, upprörda barn och lärare och upplever att det är som ett high chaparall i klassrummen och i korridorerna. 1/5 av eleverna i varje klass ungefär har behov av särskilt stöd eller anpassningar pga sina koncentrationssvårigheter. Det leder till stress hos dem själva och de andra barnen samt lärarna som aldrig riktigt vet hur barnen agerar olika situationer. Det är väldigt svårt att som lärare bemöta alla elever med förståelse när man själv är stressad och utmattad för att man inte räcker till. Jag har varit sjukskriven 5 gånger på 10 år pga utmattningsdepression och försökt att byta arbete helt pga att det är så utmanande att arbeta i skolans värld. jag tycker ärligt talat att dagens politiker varken har tid eller förståelse för den stora problematik som finns.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Det behövs fler vuxna i skolans värld. På raster, i korridorer, i matsalen, utomhus, minst 5 vuxna på 12 barn som kan lyssna, vara närvarande, förstå, medla, plåstra om, kommunicera och stötta barn att förstå hur man är som person mot andra. Barn klarar inte av det i dag. De blir influerade av så mycket skit på sociala medier och YouTube att det nästan är som att de tror att det är så man ska vara mot varandra. Därför är det viktigt med olika åldrar på personalen och olika erfarenheter.

Jag anser att det borde anställas mer fritidspersonal som kan vara delaktiga på elevers raster och i matsalar som assistenter för att vara de vuxna som lyssnar. Det räcker inte med en klasslärare eller en assistent för de behöver fokusera på så mycket annat. Det borde också finnas anställda som kan avlasta lärarnas administrativa bitar och delar som tar sådan oerhörd tid att planera. Volontärer i skolan i form av pensionärer skulle vara ett bra tillskott.

Fler speciallärare, fler resurspedagoger, fler kuratorer, skolsköterskor och mer utbildning om hur man anpassar lärandemiljön i klassrummet. Fler lokaler för barn och mycket mindre antal elever per klass. MAX 20 barn i varje klass med minst 3 lärare som är närvarande hela tiden. UTBILDA fler eller alla lärare till speciallärare. Förändra läroplanen så att det rustar barnen till bättre hälsa och välmående i längden. Jag upplever att det v skapar just nu är utbrända barn med psykisk ohälsa. LÄKARE OCH BUP borde samarbeta mer med skolorna idag än vad de gör just nu.