Hoppa till innehåll

#6 ”När läraren försökte hålla fast honom fick han ångest. hon trillade över honom och han skadades mentalt och klarade inte att återvända till skolan”

Hur har ditt barn det i skolan?

Min son slutade gå till skolan i tredje klass, nu skulle han ha gått i åttan. Han slutade gå till skolan efter att han blev fasthållen när han vägrade kvarsittning. Han hade visserligen haft influensa och varit sjuk i två veckor och låg efter i matten, men just den dagen hade han lovat skynda sig hem för att köpa nya skor. Då visste vi inte att han hade diagnosen autism. Men vi visste att vi kunde lita på honom. Han höll sina löften. När läraren bad honom sitta kvar och räkna matte så sa han bara, nej jag måste gå och gick. När hon för sökte hålla fast och kvar honom fick han ångest. När hon sedan trillade över honom skadades han så svårt mentalt att han inte klarade att återvända.

Dessförinnan hade han haft problem, han rymde hem när det blev för stökigt, han lade sig att spva i ett hörn när lektionen blev för lång, han hade svårt att gå till skolan när det kom nya lärare… och det kom många nya lärare… på tre år var det fjorton olika vuxna i klassrummet. Min son reagerade även på orättvisor: killar behandlades strängare än tjejer, han mådde dåligt när andra barn var utåtagerande, han blev rädd när lärare skällde för varje annan elev som blev skälld på kände min son det som att just han fick skäll… det tog min son ett år att komma nära skolan efter att han blev fasthållen, det of ett år innan han vågade gå in i en korridor. Nu vågar han gå in i klassrummet och kanske ta av luva och hörlurar. Men varje försök att gå till skolan föregås av en kväll och en natt av ångest.

Vi ber gång på gång skolan besvara de frågor alla barn med npf behöver svar på innan varje moment: vad ska jag göra, när, var, med vem, hur länge, varför, vad händer sedan… skolan svarar allt för sällan. Kompetens om npf saknas helt. Vad värre är. Min son är utslagen ur samhället i och av skolan. Han är skolskadad och Inge har till uppgift att rehabilitera honom. Inte bup, inte soc, inte habiliteringen, inte skolan…

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn får inte det stöd han behöver. Npf-kompetens saknas helt i skolans värld. Specialpedagogen träffar inte eleven. Specialpedagogen handleder lärarna som själs är helt rådvilla.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Inför npf-certifierade skolor. Låt eleven ha personlig kontakt med specialpedagogen. Justera läroplanen utifrån ett npf och ett lärandeperspektiv. Låt läroplanen inkludera alla barn. Nu är kraven som ställs krav som inte går att uppfylla för barn med npf. Läroplanen är en utmärkt lista på hur man bäst exkluderar Barn med npf. Klargör vem som har ansvar att rehabilitera skolskadade barn. Alltså barn med autism som drabbats av posttraumatisk stress till följd av avsaknad av anpassningar och npfkompetens i skolan. Npf anpassa även skolans fysiska miljöer.