Hoppa till innehåll

#7 ”Under hösten åk 5 vill min son inte leva längre, det kommer aldrig bli bättre, säger han”

Hur har ditt barn det i skolan?

Min son blev först deprimerad under hösten åk 3. Han rymde hem, var nästan inte alls i skolan. Vårterminen åk 4 gjorde skolpsykologen ett begåvningstest, han är särbegåvad. Han blir även utredd på BUP och får en autismdiagnos. Eftersom han såg glad ut tog skolan bort den resurs han fått och inga anpassningar till särbegåvningen gjordes. Under hösten åk 5 vill min son inte leva längre, ”det kommer aldrig bli bättre”. Nu är han hemma, han vill INTE tillbaka till den skolan.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Min son hade behövt få möjlighet att accelerera och fördjupa undervisningen i en ämnen. Han skulle också behöva anpassningar kring hans autism.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Alla inom förskola och skola behöver större kunskaper om NPF och särbegåvning. Man behöver ta barns psykiska ohälsa på större allvar.