Hoppa till innehåll

#10 ”Det är hemma i min famn hen gråtande ber om att få byta skola i en önskan om att få känna sig som en av alla andra”

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har fantastiska pedagoger runt sig. Trots detta brister det emellanåt och det utåtagerande beteendet kan vara svårt att förutse. I.o.m. detta drabbas jag som förälder av orosanmälningar som skickas till de sociala myndigheterna efter affektutbrott.

Orosanmälan borde skolan istället skicka gällande sig själv. Det är skolan som brustit i omsorgen om mitt barn när hen far ut i skolan – inte jag som förälder. Det är i skolan hen känner sig oälskad, ovälkommen och utanför.

Det är hemma i min famn hen gråtande ber om att få byta skola i en önskan om att få känna sig som en av alla andra.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Vakna, lågaffektiva pedagoger med hjärtat på rätt ställe! Ja, detta får hen i stor utsträckning. Ledningen däremot ser mitt barn som ett problem och skriver ”hen är en ….. som är i stora svårigheter i skolan” Då är det väl dags att plocka bort de svårigheterna runt henom.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Politiker nationellt borde lyssna och lära sig om hur ett barn med npfdiagnos vardag kan se ut. Läs boken ”Supermamsen”. Den ger viss inblick i hur en vardag kan se ut i en npf-familj.

/Förälder