Hoppa till innehåll

#11 ”Allt mitt barn avskyr är sådant hen får uppleva i skolan. Hen får panik! Hen är i ständig fight or flight-mode”

Hur har ditt barn det i skolan?

Vet inte ens var jag ska börja. Kortfattat kan jag säga att skolan är en plats där mitt barn helt enkelt mår uselt. Helvetet på jorden med andra ord. Mitt barn har autism nivå 1 och har bland annat svårt för sensoriska intryck, förändringar, oförutsedda saker som sker och att vara i grupper/situationer hen inte känner sig bekväm i. Ändå är det konstanta grupparbeten och överraskningar under skoldagarna. Hen behöver struktur och stöd i det hen ska göra. Uppkommer till exempel ett hinder så ber hen inte om hjälp utan hen låtsas till exempel arbeta för att inte vara ”till besvär” eller för att inte ”synas”. Det är olika klassrum för olika lektioner, olika lärare, vikarier, grupparbeten, samarbetsövningar (till exempel på idrotten där det även vid flertalet tillfällen ska ske med kroppskontakt. Mitt barn AVSKYR kroppskontakt). Det är höga ljudnivåer, stora grupper osv osv. Listan kan göras låååång. Allt mitt barn avskyr är sådant hen får uppleva i skolan. Hen får panik! Hen är i ständig fight or flight-mode. Klart hen blir helt utmattad!!! Hen lider fruktansvärt mycket. Och ändå förväntas hen vara i skolan varje dag. Idag har hen en frånvaro på ca 80% och ska börja gå i skolan tre förmiddagar i veckan. Hen är elva år.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Hen behöver MYCKET stöd från en vuxen. Framförallt under lektionstid. Ingenting hen får då det helt enkelt inte finns resurser för det. Det finns närmre 30 (!!) andra elever i klassen som såklart också behöver lärarens hjälp ibland. Mitt barn behöver också avskildhet, tex sitta i ett eget rum eller i ett rum med BETYDLIGT färre barn. Det går inte heller ordna för det finns tydligen inga rum för det. Mitt barn skulle också behöva ha en fast punkt, ett ”hemklassrum” där alla lektioner hålls, precis som på lågstadiet. Inga konstanta byten av diverse saker utan rutiner och struktur är det mitt barn behöver.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Läroplanen med dess höga krav måste ses över. Måste finnas utrymme för de här barnen att kunna nå kunskapsmålen på andra sätt. Att skolan ska vara inkluderande och anpassas efter varje enskild individ är idag ingen sanning. Men det måste det bli! Klasserna måste bli mindre, eller iallafall införa klasser med färre barn för de barn som har behovet av det. Kontinuerliga UTBILDNINGAR om NPF-diagnoser och bemötande för alla som jobbar inom skolan. Fler lärare/vuxna i klasserna.

/Förälder