Hoppa till innehåll

#12 ”Det förändrades först efter att jag i desperation uttryckt min oro över elevens välmående”

Berätta om hur de elever du undervisar/arbetar med har det i skolan

Den eleven som har störst behov har nu (slutet av mars) efter många månader förskoleklass fått mer trygghet eftersom vi i klassen fått en resursperson som är samma varje dag istället för olika varje dag. Detta förändrades först efter att jag i desperation uttryckt min oro över elevens välmående. Elevens svårigheter har diskuterats på EHT redan i höstas. Flera omständigheter gjorde att ärendet förhalades. Coronarestriktioner, chefen fick corona, schemat ändrades för personalen utan att chef var informerad.

Vilket stöd upplever du behövs för dina elever ska klara av skolan?

Jag upplever att vi på skolan tänker väldigt olika där. Min elev är 6 år och vi har inte lärt känna henne ordentligt ännu men jag upplever att hennes behov är att inte behöva vara i ett så stort sammanhang som det är i ett klassrum med 21 elever. Hon blir stressad av många möten och relationer. Det är svårt att undvika stressande situationer i en sådan miljö. Jag tycker att man måste se hennes behov på ett helt annat sätt. Nu försöker man göra det bästa av situationen utifrån budget och personalgrupp men jag tycker inte att det räcker. Man utgår inte från hennes behov utan pengarna får styra.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Tänka utanför boxen! Skolan som den är utformad idag passar inte alla elever. Antingen får man ändra hela det arbetssättet eller så får man skapa nya skolor (resursskolor) där man utgår från eleven.

/Lärare