Hoppa till innehåll

#15 ”Det behövs pedagoger som räcker till för eleverna även på rasterna, så de får ork, energi och tid att stoppa alla konflikter”

Hur har ditt barn det i skolan?

Min son läser fortfarande matematik för en förstaklassare och han går i femte klass. Han når inte heller upp till några kunskapskrav i något ämne i skolan. I skolan sitter han i ett mindre rum på eftermiddagen för att orka gå hela dagen, men där finns inte någon utbildad personal, utan obehöriga fritidsledare.

Personalomsättningen har också varit enorm, och inga trygga relationer ger uppskov till sammanbrott och missförstånd. När jag frågade skolan förra året, om dom trodde att min son skulle nå upp till kunskapsmålen med deras insatser när han går ut sjätte klass så visste dom med sig att det skulle han mest troligt Inte göra. Detta var något vi skulle acceptera, som om det är han som inte Kan läras ut, och inte deras bristfälliga kompetens eller personalstyrka.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Elevassistent, utbildad personal, stöd i det sociala och i undervisning av en socialpedagog samt specialpedagog med rätt kompetens och utbildning. Nej, det får han Inte.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Satsa på utbildad personal, personaltäthet, minska klasserna, har social och specialpedagoger så det räcker till för samtliga barn i behov. Pedagoger som räcker till för eleverna även på rasterna, så de får ork energi och tid att stoppa alla konflikter och skapa en god atmosfär. Bryta matcho och antiplugg kulturen.

/Förälder