Hoppa till innehåll

#17 ”Skolan säger att vi har skolplikt i Sverige och att socanmälan görs om hen inte kommer till skolan”

Hur har ditt barn det i skolan?

Min son går i 7an nu och har mer frånvaro än närvaro. Detta bemöts med: ”Vi har skolplikt i Sverige så vet du vad som händer om du slutar komma till skolan? Då gör vi en socanmälan” Samtidigt ställer de exakt samma krav på honom som alla andra. Eget ansvar, planera, organisera sitt arbete osv. Han har autism och adhd och hans förmågor brister på flera områden där han förväntas prestera som alla andra. Han mår sämre och sämre och har uttryckt att han inte vill leva för allt går bara åt helvete ändå.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Han behöver anpassad skolgång då han inte orkar hålla fokus hela dagarna, speciellt om han tvingas till saker som inte motiverar, då tappar han koncentrationen. Han skulle behöva få arbeta hemifrån vissa dagar då det tar för mycket av hans energi att sitta i skolan långa dagar, där det dessutom är väldigt stökigt.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Till att börja med måste man inse att skolans mål kanske inte kan formuleras lika utifrån alla. Alla har inte förmågor som stämmer överens med kunskapsmålen, de är dömda att misslyckas. Att sluta förvänta sig att det ska fungera att inkludera alla i samma klasser, det är sällan fallet. Det behövs fler klasser och skolor som erbjuder mindre grupper där fokus kan ligga på att motivera och stötta de som behöver extra så de slipper känna sig misslyckade.

/Förälder